De Stormtocht als event gaat spijtig niet door. Maar... download hier tijdens het weekend van De Stormtocht de parcours!

Corona COVID-19 Maatregelen

Covid Safe Ticket

Covid Safe Ticket verplicht

Op de start- en aankomstplaats en de verschillende rustposten is het Covid Safe Ticket vereist om toegang te krijgen.

Meer info over het Covid Safe Ticket is terug te vinden op Het Covid Safe Ticket als toegangsvoorwaarde | Vlaanderen.be

Ontsmet jouw handen

Ontsmet jouw handen regelmatig met handalcohol.

Neus- en mondmasker

Wanneer u rechtstaat of wandelt binnen is het dragen van een mondmasker eveneens verplicht. Enkel als je zit, mag je het mondmasker afzetten om te eten of te drinken.

Eten en drinken

Als je zit binnen mag je, om te eten en/of te drinken jouw mondmasker afzetten.

Wat als…

De Stormtocht volgt de maatregelen op de voet. Indien we, buiten onze wil om, op het laatste ogenblik nog aanpassingen moeten doen (bijv. een andere startlocatie, aanpassingen in catering, etc) laten we dit weten op deze site en via onze nieuwsbrief, Facebook en Twitter.